ἄζω 1

ἄζω 1.
Grammatical information: v.
Meaning: `dry, parch' (Il.).
Other forms: Mostly intr. ἅζομαι.
Derivatives: Hell. ἄζα `dryness, heat' as in σάκος ... πεπαλαγμένον ἄζῃ (χ 184) often taken as `mould', which seems unnecessary, cf. ἅζα ἅσβολος κόνις, παλαιότης· κόπρος ἐν ἀγγείῳ ὑπομείνασα H. - Adj. ἀζαλέος `dry' (Il.), cf. ἰσχαλέος, αὑσταλέος (no l\/n-stem with ἀζάνομαι). Unclear ἀζαυτός παλαιότη καὶ κόνις H.
Origin: IE [Indo-European] [68] *h₂es-(d-) `dry'
Etymology: Problematic is ἄδδαυον· ξηρόν H. A compound with αὖος is improbable; Latte corrects in *ἀδδανον. - Nearest cognate seems Czech. OPol. ozd `dried malt', Czech. Slov. ozditi `to dry malt', idg. *h₂esd-. With velar Gm. words, Goth. azgo, OHG. asca `ashes'. Without the final cons. Lat. āreo `be dry', prob. also āra, OLat. āsa `altar' which is found also in Hitt. h̯ašša- `hearth'. The Latin long is explained from a perfect *h₂e-h₂s- \> ās- (Lubotsky, KZ 98 (1985) 1-10). Further Skt. ā́sa- m. `ashes, dust' (which may continue *h₂oso-). S. also Specht Ursprung 201, 219, 232. (Not here ἄσβολος.). Cf. αὖος, ἀυσταλέος.
Page in Frisk: 1,25-26

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἅζω — ἄζω , ἄζος dry masc/neut nom/voc/acc dual ἄζω , ἄζος dry masc/neut gen sg (doric aeolic) ἄζω , ἄζω dry up pres subj act 1st sg ἄζω , ἄζω dry up pres ind act 1st sg ἄζω , ἀζος a servant masc nom/voc/acc dual ἄζω , ἀζος a servant masc gen sg (doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • άζω — (I) ἄζω (Α) αποξηραίνω, μαραίνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ΙΕ ρ. *azd «ξηραίνω, φρύγω, στεγνώνω, από όπου *azd yo < ἄζω, με φωνητική εξέλιξη τού συμπλέγματος dy σε ζ. ΠΑΡ. αρχ. ἀζαίνω, ἀζαλέος, ἀζάνω, ἄζα*]. (II) ἄζω (Α) 1. φωνάζω α, στενάζω, θρηνώ 2.… …   Dictionary of Greek

 • ἄζω — ἄζος dry masc/neut nom/voc/acc dual ἄζος dry masc/neut gen sg (doric aeolic) ἄζω dry up pres subj act 1st sg ἄζω dry up pres ind act 1st sg ἀζος a servant masc nom/voc/acc dual ἀζος a servant masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αζω- — Χημ. πρόθεμα ενώσεων που δηλώνει την ύπαρξη της αζωομάδας: Ν=Ν …   Dictionary of Greek

 • αζω-ενώσεις — οι Χημ. οργανικές ενώσεις, στις οποίες η αζωομάδα ( Ν=Ν ) αποτελεί μέρος της μοριακής τους δομής …   Dictionary of Greek

 • ολιβ(ρ)άζω — ὀλιβ(ρ)άζω (Α) [ολιβρός] (Α) (κατά τον Ησύχ.) «ὀλισθαίνω» …   Dictionary of Greek

 • ξιπ(π)άζω — (εσφ. γρφ.) βλ. ξυπάζω …   Dictionary of Greek

 • ἄζει — ἄζω dry up pres ind mp 2nd sg ἄζω dry up pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄζουσιν — ἄζω dry up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἄζω dry up pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀζομένη — ἄζω dry up pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀζομένου — ἄζω dry up pres part mp masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.